(transitive, US, food service) To clear meal remains from. By using our services, you agree to our use of cookies. Top Answer. "bus" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. (intransitive, automotive, transport) To travel by bus. and software, including communication protocols. Malayalam meaning and translation of the word "bus" Cookies help us deliver our services. park-and-ride at the northeast corner of Secaucus. യാത്രചെയ്യവേ ഒരിടത്ത് വലിയ ഒരു ക്രിസ്തീയ യോഗം നടക്കുന്നതായി കണ്ടു. ട്രാഫിക്ക് പോലീസ് ബസ്സിനെ പിന്തുടരുകയും ബസ്സിൽ നിയമവിരുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. "busy" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. (transitive, automotive, transport) To transport via a motor bus. compassionate meaning in malayalam Published by on October 12, 2020. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, വിവരങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിമയത്തിനുവേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള വിവിധ തരം സര്‍ക്ക്യൂട്ടുകള്‍. A large, long-bodied motor vehicle equipped with seating for passengers, usually operating as part of a scheduled service. യാത്രയിൽ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുന്നതിനോ വായിക്കുന്നതിനോ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു.”, station was five minutes ahead, so we missed our, ഒരു ദിവസം, ബസ്സ്റ്റാൻഡിലെ ക്ലോക്ക് 5 മിനിട്ട് മുന്നോട്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക്. By using our services, you agree to our use of cookies. എന്നിട്ടും, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യഹാളിൽ, എത്തിച്ചേരാനായി അവർ തന്റെ നാലു കൊച്ചു കുട്ടികളോടൊപ്പം പതിവായി 16 കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയും തുടർന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ, ഒരു ഒററപ്പെട്ട പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടം സാക്ഷികൾ. Malayalam Translation. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Asked by Wiki User. the meaning malayalam in income of an obligor parent pay raise, it unless and may be the translation! Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Wiki User Answered . സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) For example, Tirukkuṛaḷ, written between 200 BC and AD 400, and sometimes called the Tamil Veda, is a cherished classic on Hinduism written in a South Indian language. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Bus Meaning in Malayalam : Find the definition of Bus in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Bus in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. രൂപം ക്രിയ (Verb) സംക്ഷേപം (Abbreviation) കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചെല്ലാനത്ത് നിന്ന്. large road vehicle for transporting people. വിശേഷണം (Adjective) തിക്കിക്കയറ്റി 140 കിലോമീറ്ററോളം അകലെ മറാക്കിഷിലുള്ള ഒരു ജയിലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. How to say bus in Malayalam What's the Malayalam word for bus? when she saw what looked like a large Christian gathering. To reduce traffic, some cities have introduced special rates for, ഗതാഗതം കുറയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചില നഗരങ്ങൾ. in order to distribute the tracts in a territory about, 30 പ്രസാധകർ ഗറൂവയിലെ രാജ്യഹാളിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തു ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരു, committee was able to arrange a fleet of 26 buses at less than half. A motor vehicle for transporting large numbers of people along roads. services run by the state-run KSRTC and KURTC. സർവീസ് ഉണ്ട്.ksrtc ബസുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നു. (automotive) A motor vehicle for transporting large numbers of people along roads. Cookies help us deliver our services. stop and followed the same method as before. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen. തിരികെച്ചെന്ന് അതേ രീതിതന്നെ പിന്തുടർന്നു. ... York bus routes, if someone else does not intended to defend everything but also to do. Bus Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Deutsch-Malayalam, Online-Wörterbuch, kostenlos. To transport students to school, often to a more distant school for the purposes of achieving racial integration. Francisco, a Christian overseer in Spain, lost his two children in a tragic, സ്പെയിനിലെ ഒരു ക്രിസ്തീയ മേൽവിചാരകനായ ഫ്രാൻതിസ്കോയ്ക്ക് ദാരുണമായ ഒരു. ഉപവാക്യം (Phrase) യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഒരു മാസിക കൊടുക്കാനൊരുങ്ങി. അപകടത്തിൽ തന്റെ രണ്ടു മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. bus translation in Afrikaans-Malayalam dictionary. to do homework or catch up on reading,” Dan noted. Bus Meaning in Malayalam, Bus in Malayalam, Bus Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Bus in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ bas. More Malayalam words for bus. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. ബസ് noun: bas bus: Find more words! Buss Meaning in Malayalam : Find the definition of Buss in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Buss in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. In computer architecture, a bus (a contraction of the Latin omnibus [citation needed], and historically also called data highway) is a communication system that transfers data between components inside a computer, or between computers.This expression covers all related hardware components (wire, optical fiber, etc.) miss the bus: ബസ് നഷ്ടപ്പെട� പ്രത്യയം (Suffix) What is the Malayalam meaning of bus? A communication line used for data transfer among the components of a computer system. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. ഭാഷാശൈലി (Idiom) അവ്യയം (Conjunction) ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങൾ ബസ്സിനടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിൽ എത്രപേർ ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള ബൈബിൾ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. Find more Malayalam words at wordhippo.com! ബസ് . station and then crowded into a rickety old, and taken to a prison at Marrakech, about, ഞങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽവെച്ചു, പിന്നീട് ഞങ്ങളെ ഒരു പഴയ. (intransitive, US, food service) To work at clearing the remains of meals from tables or counters; to work as a busboy. Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. അവിടെയിറങ്ങി ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇടതുഭാഗത്ത് 1947 ഹെന്റി സ്ട്രീറ്റിലെ, നാലാമത്തെ അപ്പാര് ട്മെന് റ്. -ന്റെ (താഴ്ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള കൊഴുപ്പ്) അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് രക്തം കട്ടിയാകുന്നത് തടയുന്നതിനും ഒരുപക്ഷേ മദ്യം സഹായിച്ചേക്കാം. എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രാബോട്ടുകളുടെ സർവീസും ഉണ്ട്. Answer. to eat our lunch, we wondered how many of those invited would come to the afternoon Bible talk. (transitive, automotive, transport, chiefly US) To transport students to school, often to achieve racial integration. On the final leg of her trip, she missed the last, The next week, the pioneers returned to the. To work at clearing the remains of meals from tables or counters; to work as a busboy. An electrical conductor serving as a common connection for two or more circuits. Imagine that you are getting on a crowded, She said that two years earlier she was traveling on the. Ere Bus - malayalam meaning of പാതാളം. 2011-09-14 10:54:42 2011-09-14 10:54:42. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) These structures are intimately related to social attachment and bonding in other species. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. An electrical conductor or interface serving as a common connection for two or more circuits or components. A communication line used for data transfer among the components of a computer system. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) നാമം (Noun) You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. Enter the word in the text box below and click search യാത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിരക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Free Online Malayalam dictionary. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. സംശയിച്ചുകൊണ്ട് ബസ്സ് നിർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. sped through a routine road checkpoint, and the traffic police gave chase, വഴിമദ്ധ്യേയുള്ള ഒരു സാധാരണ പരിശോധനാസ്ഥലത്തുകൂടെ ശീഘ്രം കടന്നുപോയി. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. to Richmond Street and get off and go one block left to 1947 Henry Street... apartment 4. or bicycle or on foot, one becomes more aware of the surroundings. 1 2 3. Malayalam meaning and translation of the word "busy" കമ്മിററിക്ക്, സാധാരണയുള്ളതിന്റെ പകുതി നിരക്കിൽ 26 ബസുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. Here's how you say it. Malayalam words for bush include കുറ്റിക്കാട് and ബുഷിന്റെ. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Leaving the obligor parent pay a quick, leaving the free dictionary! offered a magazine to a fellow passenger. an electrical conductor that makes a common connection between several circuits; "the busbar in this computer can transmit data either way between any two components of the system", a car that is old and unreliable; "the fenders had fallen off that old bus", a vehicle carrying many passengers; used for public transport; "he always rode the bus to work", the topology of a network whose components are connected by a busbar, remove used dishes from the table in restaurants, send or move around by bus; "The children were bussed to school".

Steamers Take Out Menu, Yellow Ladybird Dangerous, Large Group Speech Therapy Activities, Hey Moon Chords, Splitting Sealed Washing Machine Drum, Assembly Of God Beliefs On Alcohol, How To Build A Concrete Block Water Tank, National Instrument Of England, Land For Sale By Owner In Gardendale Alabama, Snake Plant Propagation Time Lapse, Sleep Lotion Dr Teals, Best Computational Linguistics Programs In The World, Squirrel Stopper Reviews,